Meniu navigare+

Cursuri gratuite de calificare pentru Acces la Muncă!

Publicat în Acces la Munca

curs-pc-computere-webNord Quality Consulting SRL, în calitate de solicitant, în parteneriat cu SIVECO Romania SA și Refresh Media Transilvania SRL, au lansat, în luna mai 2014, proiectul “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” – ID 134316.

Proiectul urmărește formarea de specialiști în domenii care să contribuie la dezvoltarea economică într-o societate bazată pe cunoaștere și să ofere oportunități de calificare, de inițiere, specializare, perfecționare pentru beneficiari. Acesta răspunde obiectivului general POSDRU prin care se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea formării profesionale continue cu cerințele pieței muncii.

Scopul urmărit în cadrul proiectului este acela de formare profesională în următoarele cursuri: lucrător în tricotaje-confecții; lucrător în confecții piele și înlocuitori; operator introducere, validare și prelucrare date; inițiere/specializare/perfecționare TIC.

Cursurile  furnizate prin proiect sunt următoarele:
1. cursuri de calificare de nivel 1 – lucrător în tricotaje-confecții, lucrător în confecții piele și înlocuitori (6 serii)
2. cursuri de calificare de nivel 2 – operator introducere, validare și prelucrare date (2 serii)
3. cursuri inițiere/specializare/perfecționare TIC (3 serii)

În cadrul proiectului, 308 participanți din regiunea Nord-Vest vor beneficia de servicii de calificare, inițiere/perfectionare/specializare pentru inserția pe piața forței de muncă. Grupul țintă vizat de proiect este compus din 308 participanți, din care 224 femei din regiunea Nord-Vest, care vor să își dezvolte competențele profesionale și să fie conștientizate asupra drepturilor de egalitate de șanse. Dintre acestea cel puțin 202 urmează să fie certificate.

Din totalul persoanelor înregistrate în grupul țintă, 168 vor participa la cursuri de calificare nivel 1, 56 vor participa la cursuri de calificare nivel 2, iar 84 vor participa la cursuri de inițiere/specializare/perfecționare.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, iar valoarea totală eligibilă este estimată la 2.140.561,26 lei.