Meniu navigare+

Ultimii cursanți calificați prin proiectul „Acces la muncă” au obținut certificate de competențe informatice

Publicat în Acces la Munca

Curs TIC - Initiere in competente informatice
A patra și ultima serie a cursului de inițiere în competențe informatice, organizată în cadrul proiectului „Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” (ID 134316), s-a încheiat în data de 21 august, când participanții au susținut examenul pentru dobândirea certificatului care să le ateste cunoștințele asimilate pe parcursul celor 40 de ore de pregătire teoretică și practică.

Prin acest curs s-au finalizat activitățile de calificare profesională derulate pe parcursul ultimului an prin proiectul “Acces la muncă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul, derulat de Nord Quality Consulting SRL – beneficiar, SIVECO Romania și Refresh Media Transilvania – partener, are ca scop conștientizarea a 360 participanți din Regiunea Nord-Vest asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru 224 de femei.