Meniu navigare+

Start pentru ultima serie a cursului de inițiere în competențe informatice din proiectul „Acces la muncă”

Publicat în Acces la Munca

Curs TIC - Initiere in competente informatice
A patra și ultima serie a cursului de inițiere în competențe informatice, organizată în cadrul proiectului „Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” (ID 134316), a început în 10 august.

Cursul, care presupune 40 de ore de pregătire, se va încheia în data de 21 august, dată la care se vor încheia și activitățile de calificare profesională derulate prin proiectul “Acces la muncă”. În seriile precedente, 86 de persoane au obținut certificate care le atestă cunoștințele dobândite la cursul de competențe informatice.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are ca scop conștientizarea a 360 participanți din Regiunea Nord-Vest asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru 224 de femei.