Meniu navigare+

347 de persoane au fost certificate prin proiectul “Acces la muncă”

Publicat în Acces la Munca

Cursuri calificare - proiect POSDRU Acces la munca
Peste 360 de persoane au beneficiat, pe parcursului ultimelor 16 luni, de formare profesională gratuită prin proiectul “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” – ID 134316. Dintre acestea, 347 au obținut certificate de calificare pentru meserii căutate pe piața muncii și chiar au putut să își găsească mai ușor un loc de muncă.

Cele mai multe persoane au participat la programele de formare în competențe informatice (116 participanți) și pentru meseria de lucrător în tricotaje confecții (112 participanți). Pentru calificarea de lucrător în confecții piele și înlocuitori s-au înscris pentru pregătire 84 de persoane, în timp ce la cursul de operator introducere, prelucrare și validare au participat 56 de persoane.

Pe categorii, au beneficiat de calificare gratuită 278 de femei, 32 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, 32 de persoane din autoritățile publice centrale și locale și 26 de participanți din rândul organizațiilor societății civile.

Proiectul “Acces la muncă” a avut durata de implementare de 16 luni (mai 2014 – august 2015) și o valoare totală eligibilă de 2.140.561,26 lei. Acesta a fost cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și a avut caracter regional, fiind localizat în Regiunea Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a conștientiza un număr de 368 de participanti asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru cel puțin 224 de femei.

Proiectul a fost derulat în parteneriat între companiile Nord Quality Consulting SRL, în calitate de beneficiar, SIVECO Romania SA și Refresh Media Transilvania SRL, în calitate de parteneri.