Meniu navigare+

COMUNICAT DE PRESĂ: Cursuri gratuite de calificare pentru “Acces la muncă”

Publicat în Acces la Munca

cursuriPatru cursuri gratuite de calificare în meserii care au căutare pe piața muncii din Regiunea Nord-Vest se vor organiza în cadrul proiectului “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” – ID 134316.

Cursurile, autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost C.N.F.P.A.), se adresează femeilor și persoanelor din grupurile vulnerabile care au finalizat învățământul obligatoriu. Scopul lor este acela de formare profesională ca lucrător în tricotaje-confecții; lucrător în confecții piele și înlocuitori; operator introducere, validare și prelucrare date, respectiv competențe informatice. La finalul studiilor, participanții vor primi certificate de calificare profesională care le atestă specializarea dobândită.

Proiectul pentru “Acces la muncă” are durata de implementare de 12 luni (mai 2014 – mai 2015) și o valoare totală eligibilă de 2.140.561,26 lei. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Șanse egale și respect”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, are caracter regional, localizat în Regiunea Nord-Vest, și este destinat beneficiarilor selectați din mediul rural și urban.

Obiectivul general al proiectului este acela de a conștientiza un număr de 308 participanti asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru 224 de femei.

Parteneriatul în care se va implementa proiectul include companiile Nord Quality Consulting SRL, în calitate de beneficiar, SIVECO Romania SA și Refresh Media Transilvania SRL.

Activitățile derulate pe durata proiectului oferă șansa de calificare gratuită a persoanelor care aparțin de grupul țintă și care vizează 224 de femei, 30 de persoane din alte grupuri vulnerabile, 30 provenit din personal al autorităților publice centrale și locale, respectiv 24 din organizațiile societăților civile.

Detalii legate de proiect găsiți la www.facebook.com/acceslamunca, iar informații despre proiectele cofinanțate din POSDRU pe www.runv.ro.

Contact:
Diana Dejan, expert informare-publicitate, Refresh Media Transilvania SRL
email: diana.dejan@refreshmedia.ro, tel. 0362.415.616
Alexandru Șereghi, responsabil grup țintă și FPC, Nord Quality Consulting SRL
email: alexandru.sereghi@nqc.ro, tel. 0262.218.156