Meniu navigare+

PREZENTARE PROIECT: “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile”

Publicat în Acces la Munca

Colaj-foto-cursuri-calificareProiectul “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile”, cu ID 134316, a fost lansat în luna mai 2014, are durata de implementare de 12 luni și o valoare totală eligibilă de 2.140.561,26 lei.

Acesta se adresează femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile, grupul țintă, format din 308 persoane, fiind localizat în Regiunea Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este acela de a conștientiza cei 308 participanți din Regiunea Nord-Vest asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru 224 de femei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Șanse egale și respect”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” și are ca obiective majore:

 •   Egalitate de șanse
 •   Dezvoltare durabilă
 •   Inovație și TIC
 •   Abordare interregională

În cadrul proiectului, 308 persoane aflate în grupul țintă, dintre care 224 de femei, 30 din grupuri vulnerabile, 30 din cadrul personalului autorităților publice centrale și locale și 24 al organizațiilor civile, vor beneficia de servicii de calificare și inițiere pentru acces neîngrădit pe piața forței de muncă, dar și de informații prin care să fie conștientizate asupra drepturilor de egalitate de șanse.

Patru cursuri gratuite de calificare, autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost C.N.F.P.A.), se vor organiza în cadrul proiectului care oferă șanse de acces pe piața muncii și diplome recunoscute în țară și străinătate. Cursurile organizate sunt următoarele:

 •   Curs lucrător în tricotaje-confecții (nivel 1);
 •   Curs lucrător în confecții piele și înlocuitori (nivel 1);
 •   Curs operator introducere, validare și prelucrare date (nivel 2);
 •   Curs inițiere în competențe informatice (inițiere).

La finalul studiilor, cel puțin 202 persoane vor primi certificate de calificare profesională care să le ateste specializarea dobândită.

Partenerii implicați în derularea proiectului sunt:

 •   Nord Quality Consulting SRL (beneficiar)
 •   SIVECO Romania SA (partener)
 •   Refresh Media Transilvania SRL (partener)

Nord Quality Consulting SRL are o experiență relevantă, demonstrată de finalizarea cu succes a implementării proiectului POSDRU/80/2.3/S/59680 ce a vizat creșterea nivelului de calificare a angajaților în sectorul construcții din Regiunile Nord-Vest, București-Ilfov și Nord-Est, derulat în perioada februarie 2011 – aprilie 2013 și prin care s-a asigurat accesul la consiliere în carieră pentru un numar de 722 persoane din grupul țintă, din care au fost certificați 655 de angajați.

SIVECO Romania SA deține un istoric și un palmares bogat în domeniul său de activitate, fiind lider al caselor naționale de software și asigurând o mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spatiul Comunității Statelor Independente (CSI). Compania s-a specializat în realizarea de proiecte informatice de mare complexitate și amploare și are o experiență impresionantă în furnizarea de cursuri orientate spre adulți, proiectele e-learning inițiate fiind recunoscute pe plan mondial.

Refresh Media Transilvania SRL oferă companiilor care își dezvoltă afacerile la nivel regional servicii de media și publicitate profesioniste. Echipa este formată din specialiști cu experiență de peste 15 ani în diverse proiecte mass-media și publicitate, respectiv PR și marketing, care furnizează concepte creative și încurajează folosirea mijloacele moderne de comunicare în campaniile publicitare și de informare. Unul dintre serviciile principale oferite este cel de creare și actualizare conținut multimedia (contentwriting, copywriting) pentru destinații diverse. O activitate distinctă o constituie editarea de cataloage, buletine informative, reviste și diverse publicații interne ori dedicate unor grupuri țintă bine definite (custom publishing).

Partenerii, la finalul celor 12 luni, și-au propus să crească gradul de ocupare a forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, să orienteze și să pregătească profesional persoanele din grupul țintă în direcțiile solicitate de companii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro și www.runv.ro

Contact:
Diana Dejan, expert informare-publicitate, Refresh Media Transilvania SRL
email: diana.dejan@refreshmedia.ro, tel. 0362.415.616