Meniu navigare+

Anunț lansare proiect: “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile”

Publicat în Acces la Munca, Blog

Anunt lansare proiect  POSDRU

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 „Șanse egale și respect”

Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Contract POSDRU/150/6.3/G/134316

 

Nord Quality Consulting SRL, în calitate de solicitant, în parteneriat cu SIVECO Romania SA și Refresh Media Transilvania SRL, lansează proiectul “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” – ID 134316.

Proiectul, a cărui durată de implementare este de 12 luni și care are valoarea totală eligibilă estimată la 2.140.561,26 lei, este finanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Șanse egale și respect”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Acesta are un caracter regional, localizat în Regiunea Nord-Vest, fiind destinat beneficiarilor selectați din mediul rural și urban.

Scopul proiectului este acela de formare profesională în următoarele cursuri: lucrător în tricotaje-confecții; lucrător în confecții piele și înlocuitori; operator introducere, validare și prelucrare date și competențe informatice.

Obiectivul general al proiectului este de a conștientiza principiile drepturilor egale și nediscriminării bazate pe gen pentru un număr de 308 participanți din regiunea de nord-vest, printr-o intervenție în domeniul educației, și de a susține accesul la piața muncii pentru 224 de femei.

 

Date de contact:

Nord Quality Consulting SRL: Alexandru Șereghi, Responsabil grup țintă și FPC, Telefon: 0262.218.156

Refresh Media Transilvania SRL: Diana Dejan, Expert informare și publicitate, Telefon: 0362.415.616

 

Vezi anuntul de lansare…